– utvalda av svenska regeringen i hård konkurrens

Styrelsekrafts senaste medlemsevent arrangerades i samarbete med Skandia och leddes av Carl Otto Berg, Public Affairs, och Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia Investment Management.

Seminariet tog avstamp i det politiska läget i landet och de tongivande frågorna under valrörelsen, som handlade om klimatfrågan, immigration/migration, sjukvården och den så kallade familjeveckan. 

Skandia tog även upp de politiska blockens agenda för Sveriges jämställdhet. En mittenregering kommer att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering och motverka löneskillnader. Alliansen vill tillträda posten som jämställdhetsminister. Vid en M+KD(+SD)-regering får KD fritt spelrum för sin ”nya feminism” där fokus läggs på att de val kvinnor och män gör får konsekvenser.

Läs hela inlägget »

Styrelsekraft står för förnyelse och ökad konkurrenskraft för Sveriges företag. Digitalisering, hållbarhetsarbete och ägarfrågor är aktuella ämnen som vi i Styrelsekraft Alumni fördjupar oss i. Läs mer 

Styrelsekrafts alumner väljs in i styrelser. I börsbolag, etablerade företag och startups över hela Sverige och internationellt samt i föreningar. Läs mer